Vesa Välimäki

Articles

Vesa Välimäki, Antti Kivijärvi, Sanna Aaltonen (2020) The links between structural and social marginalisation - social relations of young Finnish adults not in employment or education. Journal of Youth Studies, 23(10): 1347–1365. (doi, pdf)

Vesa Välimäki, Sanna Aaltonen, Antti Kivijärvi (2020) Nuorten palvelut yksinäisyyden lievittäjinä? Kohdennetun nuorisotyön piirissä olevien nuorten aikuisten ja ammattilaisten näkemysten tarkastelua. Nuorisotutkimus, 38(2): 22–36. (pdf)

Antti Kivijärvi, Sanna Aaltonen, Vesa Välimäki (2019) The feasibility of an online discussion group as a component of targeted youth work in Finland. Children and Youth Services Review, 105, 104411. (doi, pdf)

Vesa Välimäki, Mette Ranta, Henrietta Grönlund, Niina Junttila, Anne Birgitta Pessi (2018) Yksin yliopistokaupungissa: Opiskelijoiden yksinäisyyskokemukset elämänkulun tutkimusperinteen näkökulmasta. Nuorisotutkimus, 36(3): 38–56. (pdf)

Hanna-Mari Husu, Vesa Välimäki (2017) Staying inside: Social Withdrawal of the Young, Finnish Hikikomori. Journal of Youth Studies, 20(5): 605–621. (doi, pdf)

Theses

Vesa Välimäki (2018) Yksin yliopistossa: Yliopisto-opiskelijoiden kokema yksinäisyys korkeakouluopiskelun elämänvaiheessa. Pro gradu -tutkielma, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto. (pdf)

Vesa Välimäki (2014) Nuoret komerossa: Nuorten vetäytyminen yhteiskunnallisena ilmiönä. Kandidaatintutkielma, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto. (pdf)