Publications

[ORCID], [Google Scholar], [ResearchGate]

Publications in Peer Reviewed Journals

Välimäki, V., Kivijärvi A., & Aaltonen, S. (2020) The links between structural and social marginalisation - social relations of young Finnish adults not in employment or education. Journal of Youth Studies, 23(10): 1347–1365. (pdf)

Välimäki, V., Aaltonen, S., & Kivijärvi, A. (2020) Nuorten palvelut yksinäisyyden lievittäjinä? Kohdennetun nuorisotyön piirissä olevien nuorten aikuisten ja ammattilaisten näkemysten tarkastelua. Nuorisotutkimus, 38(2): 22–36. (pdf)

Kivijärvi, A., Aaltonen, S., & Välimäki, V. (2019) The feasibility of an online discussion group as a component of targeted youth work in Finland. Children and Youth Services Review, 105, 104411. (pdf)

Välimäki, V., Ranta, M.,Grönlund, H., Junttila, N., & Pessi, AB. (2018) Yksin yliopistokaupungissa: Opiskelijoiden yksinäisyyskokemukset elämänkulun tutkimusperinteen näkökulmasta. Nuorisotutkimus, 36(3): 38–56. (pdf)

Husu, HM., Välimäki, V. (2017) Staying inside: Social Withdrawal of the Young, Finnish Hikikomori. Journal of Youth Studies, 20(5): 605–621. (pdf)

Theses

Välimäki, V. (2018) Yksin yliopistossa: Yliopisto-opiskelijoiden kokema yksinäisyys korkeakouluopiskelun elämänvaiheessa. Pro gradu -tutkielma (Master’s Thesis), Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto. (pdf)

Välimäki, V. (2014) Nuoret komerossa: Nuorten vetäytyminen yhteiskunnallisena ilmiönä. Kandidaatintutkielma (Bachelor’s Thesis), Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto.