Title: Yksin yliopistokaupungissa: Opiskelijoiden yksinäisyyskokemukset elämänkulun tutkimusperinteen näkökulmasta

Authors:

Abstract: Artikkelissa tarkastellaan yliopisto-opiskelijoiden yksinäisyyskokemuksia yliopistokaupungissa elämänkulun tutkimusperinteen viitekehyksessä. Analyysissa huomioidaan yliopisto-opiskelijoiden aikaisemman elämänkulun ohella yliopisto-opintojen elämänvaihe kaupungissa, jossa luodaan uusia sosiaalisia suhteita. Artikkelissa hyödynnetty tutkimusaineisto on kerätty Jyväskylän yliopiston Student Life -ohjelman koordinoimana. Haastatteluissa 27 yliopisto-opiskelijaa kertoi yksinäisyyden kokemuksistaan uudessa yliopistokaupungissa. Tulokset osoittavat, että opiskelijoiden yksinäisyyden kokemukset ovat läheisesti yhteydessä yliopisto-opintojen elämänvaiheeseen ja heidän aiempaan elämänkulkuunsa. Yksinäisyyden kokeminen kytkeytyy niin yksilöllisiin kuin yliopistokaupunkikontekstiin liittyviin tekijöihin. Yksinäisyyden vähentämiseksi tulisikin kiinnittää huomiota yliopistoopiskelijoiden ryhmäytymiseen ja sosiaalisten mahdollisuuksien luomiseen niin yliopistoyhteisössä kuin yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa.

Publication: Nuorisotutkimus

Citation (APA7):

Välimäki, V., Ranta, M., Grönlund, H., Junttila, N., & Pessi, A. B. (2018). Yksin yliopistokaupungissa: Opiskelijoiden yksinäisyyskokemukset elämänkulun tutkimusperinteen näkökulmasta. Nuorisotutkimus, 36(3), 38–56.

Keywords: “kaupunki”, “opiskelija”, “yksinäisyys”, “yliopisto-opiskelu”

Links: pdf