Vesa Välimäki

Muistiinpanoista julkaisuun

Tutkijat harvoin kertovat siitä, miten he konkreettisesti työskentelevät. Tämä on valitettavaa erityisesti meidän aloittelevien tutkijoiden näkökulmasta, jotka ovat vasta hakemassa omia tapojaan toteuttaa tutkimustyötä.

Tässä tekstissä reflektoin omia työskentelytapojani. Tekstini etenee aktiivisten muistiinpanojen tekemisen tärkeydestä niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Erityisesti kaksi ensimmäistä lukua on sellaisia, mitkä pysyvät hyvin yleisellä tasolla. Viimeisessä luvussa kerron tarkemmin käyttämistäni ohjelmista.

Muistiinpanojen tekeminen

Työskentelytapani ovat muuttuneet opintojeni ja …


Viitehallintaa Zoterolla

Zotero on ilmainen viitteidenhallintaohjelma, jota kehitetään avoimen lähdekoodin periaattein. Yksittäinen käyttäjä hyötyy tässä siitä, ettei ohjelmasta tarvitse maksaa kuukausimaksua eikä viitteet lukittaudu sovellukseen kuukausitilauksen päätyttyä.

Zoteron suurin hyöty perustuu siihen, ettei käsikirjoituksen lähdeluetteloa tarvitse kirjoittaa itse. Tämä on erityisen kätevää silloin, jos käyttää samoja lähdeviitteitä myös muissa käsikirjoituksissa. Näin voi muokata lähdeviitteitä paremmaksi omassa viitteidenhallintaohjelmassa ja nämä muutokset tallentuvat myös jatkoa ajatellen.

Kehittyneiden …


Mikä ihmeen teoreettinen viitekehys?

Teoreettinen viitekehys aiheuttaa usein epävarmuutta ja turhautumista yhteiskuntatieteiden opiskelijoissa. Tässä lyhyttä luentoa varten tekemässä tekstissäni hahmotan teoriaa sen kolmen eri roolin avulla.

Yksi syy hämmennykseen todennäköisesti piilee yhteiskuntatieteissä itsessään. Yhteiskuntatieteissä teorialla ei nähdä olevan mitään yhtä ja ainoaa roolia, vaan tutkijat ymmärtävät sen eri tavoilla. Suomessa tutkielmatasolla puhutaan “aineistolähtöisestä”, “teoriaohjaavasta” tai “teorialähtöisestä” tutkimuksesta, joissa jokaisessa teorian rooli on hieman …