Kirjoittamisen tärkeydestä

Kirjoittaminen on tutkielman teon tärkein väline. On vaikeaa ajatella tieteellisesti ilman kirjoittamista. On haasteellista saada aikaan hyvää tutkielmaa, jos ei tutkielman tekemisen aikana jatkuvasti kirjoita.

Kirjoittaminen ei tarkoita ainoastaan tutkielman käsikirjoituksen kirjoittamista. Kirjoittamista voi, ja kannattaa, harjoittaa pitkin tutkielmaa.

Jo tutkielman idean keksimisessä kannattaa hyödyntää kirjoittamista. Hyvät ideat eivät synny itsessään. Kirjoita tutkielman aiheestasi vapaasti assosioiden, ranskalaisin viivoin, ideasi puutteista, omista tuntemuksistasi tutkielmasi aihetta kohtaan tai vaikka siitä, mistä pitäisi kirjoittaa.

Tee sisällysluetteloa ja otsikoita tutkielmasi mahdollisesta sisällöstä. Kirjoita itsellesi ylös kysymyksiä. Pyrkimyksenä on saada aikaan tekstiä, jota voit myöhemmin lähteä muokkaamaan tieteellisempään suuntaan.

Aikaisempaa tutkimusta lukiessasi kirjoita omin sanoin kaikki se, mistä ajattelet hyötyväsi tutkielmassasi. Näin autat itseäsi jatkossa, sillä voit hyödyntää näitä omin sanoin kirjoitettuja muistiinpanoja suoraan tutkielmassasi tietenkin lähdeviitteet kunnollisesti merkiten. Näin sinun ei tarvitse kärsiä tyhjän paperin syndroomasta, sillä sinulla on jo valmiiksi tekstiä.

Varsinaista tutkielmaa työstäessäsi suhtaudu tekstiisi niin, että se on myöhemmin helposti muokattavissa ja editoitavissa. Alussa ei kannata olla liian kriittinen omaa tekstiä kohtaan, myöhemmin voi kyllä editoida. Kirjoitettua tekstiä on huomattavasti helpompi tarkastella kriittisesti. Yksi opiskelijoiden pahimpia myyttejä on se, että pitäisi osata kirjoittaa jotenkin suoraan hiottua ja hyvää tekstiä. Hyvä akateeminen teksti syntyy monien uudelleen kirjoittamiskertojen ja muokkausvaiheiden tuloksena, harvoin suoraan.

Ole siis valmis muokkaamaan käsikirjoitustasi moneen kertaan. Tutkimukset harvoin syntyvät selkeiden vaiheiden kautta. Joudut välillä palaamaan tutkimuskirjallisuuteen kun huomaat tekstissäsi puutteita. Ehkä myös tutkimuskysymyksesi vaihtuu matkan varrella.

Lisää luettavaa

  • Olen kirjoittanut muistiinpanojen tekemisestä ja oman muistiinpanokokoelman ylläpitämisestä lisää täällä.
  • Hyviä ohjeita tieteellisestä kirjoittamisesta: Hakkarainen (2015) Ohjeita kansainvälisen tieteellisen artikkelin kirjoittamiseksi (PDF).
Previous
Next