Tutkielman aiheen löytämisestä

Yksi tutkielman kriittisimmistä vaiheista on hyvän aiheen keksiminen. Usein opiskelijat lähtevät miettimään sitä omien kiinnostusten ja kokemusten kautta, ja hyvä niin. Oma motivaatio aiheen tutkimiseen on usein hyvän tutkielman edellytys. Tutkielman aiheenvalinta on kuitenkin yksi kriittisimmistä vaiheista, joten sitä kannattaa tarkastella myös muista näkökulmista.

Kuuluisassa tutkielmaoppaassaan, How to Write a Thesis, filosofi Umberto Eco (2015) antaa hyvän aiheen valintaan neljä vinkkiä:

  1. Aiheen kannattaa olla sellainen, mistä sinulla on jo aikaisempaa tietoa esimerkiksi omien opintojesi tai kokemustesi kautta.
  2. Aiheeseen liittyvän aineiston pitäisi olla sellainen, mikä on helposti saatavilla.
  3. Ymmärrät valitsemaasi aiheeseen liittyviä lähteitä.
  4. Osaat jo perusteet metodeista, joilla lähestyt valitsemaasi aihetta.

On siis ennen kaikkea kirjoitettava sellainen tutkielma, joka sinun on mahdollista kirjoittaa. Tässä kannattaa kiinnittää huomiota aiheen rajaukseen.

Aiheen rajausta kannattaa lähteä miettimään sen kautta, kuinka paljon aikaa sinulla on käytettävissä tutkielman tekemiseen. Jos se on esimerkiksi alle puoli vuotta, niin silloin esimerkiksi haastatteluita ei välttämättä kannata lähteä tekemään. Kannattavampaa on etsiä jo valmis aineisto tai mahdollisesti kerätä omaa aineistoa nopeammalla tavalla, esimerkiksi kyselylomakkeella.

Aineisto on joka tapauksessa hyvin tärkeä asia kun mietit tutkielmasi aihetta. Erityisesti jos käytät valmista aineistoa, niin silloin sinun ei tietenkään kannata ennen aineistoon tutustumista lyödä lukkoon tutkimuskysymystäsi.

Aiheen puolesta yksi tärkeä asia on myös se, että aiheesi on nimenomaan yhteiskuntatieteellinen. Tämä voi olla yllättävän haastava asia erityisesti kandivaiheen opiskelijoille. Yritä löytää aikaisemmasta tutkimuksesta aiheeseesi ja kysymyksenasetteluusi relevanttia teoriaa. Kysy ohjaajalta ja seminaariryhmältäsi vinkkejä. Teorian avulla teet tutkielmastasi yhteiskuntatieteellisen (ks. kirjoitukseni teorian roolista).

Vielä viimeinen tärkeä pointti on se, että liikaa perfektionismia oman tutkielman aiheen suhteen kannattaa välttää. Harjoittelet siinä kuitenkin tutkimusten tekoa, eikä sen tarvitse olla mikään täydellinen tutkimus aiheesta. Tutkielmasi tulee olemaan joka tapauksessa suppea ja jossakin määrin myös puutteellinen. Tärkeää on ennen kaikkea oppia yhteiskuntatieteellisen tutkielman tekemistä. Valitse siis sellainen aihe, johon sinun on mahdollista tutustua niillä resursseilla (erityisesti aika ja omat tiedot), mitä sinulla tällä hetkellä on.

Lisää luettavaa

https://www.mv.helsinki.fi/home/jmykkane/tutkielma/Aiheen_valinta.html

Next