Blog

Muistiinpanoista julkaisuun

ohjelmat
tutkielma

Tässä kirjoituksessa reflektoin omia tutkimus- ja kirjoittamistapojani. Tarkoituksena on tarjota yksi mielestäni hyödyllinen tapa lukemiseen, muistinpanojen tekemiseen ja lopulta julkaisemiseen. Kerron myös lyhyesti käyttämistäni kirjoitusohjelmista: Obsidian, Zotero ja Pandoc.

Tutkijan uupumus ja tutkimuksen kadotettu merkitys

akatemia

Vieraskynäkirjoitus akateemisesta kilpailusta ja sen vaaroista. Julkaistu alun perin nuorten tutkijoiden Akatemian jalkaväki -blogissa 5.11.2021.

Viitehallintaa Zoterolla

ohjelmat
tutkielma

Zotero auttaa sekä lähdeluettelon luomisessa että oman digitaalisen kirjaston ylläpitämisessä. Olen tallentanut tänne omat asetukseni Zoteron käyttöön. Kerron Zotero-kirjaston synkronoimisesta OneDriven avulla ja muutamasta hyödyllisestä lisäosasta (ZotFile ja Better BibTeX).

Mikä ihmeen teoreettinen viitekehys?

tutkielma

Teorian roolin ymmärtäminen on usein tutkielman teon haastavin osa. Teoriaa pelätään ja vältetään, joka tuottaa hankaluuksia erityisesti aineiston analyysille. Esittelen lyhyesti teoreettisen viitekehyksen kolme tärkeää roolia.

More articles »

Blog

Reuse

Text and figures are licensed under Creative Commons Attribution CC BY-NC 4.0. The figures that have been reused from other sources don't fall under this license and can be recognized by a note in their caption: "Figure from ...".