About me

Welcome to my personal website. I’m a youth sociologist and a PhD-candidate at the Tampere University, Finland. I’ve created this website to make my publications available to anyone who wants to read them. For more information about my work, feel free to contact me.

In Finnish / Suomeksi

Tervetuloa sivuilleni! Löydät täältä julkaisuni pdf-versiot, muutamia tutkielmavinkkejä ja blogini. Työskentelen tällä hetkellä yhteiskuntatutkimuksen väitöskirjatutkijana Tampereen yliopistossa. Tutkin väitöskirjassani työn ja koulutuksen ulkopuolisuutta ja sosiaalisia suhteita. Aikaisemmin olen tutkinut yksinäisyyden kokemuksia ja nuorten sosiaalista vetäytymistä.

Links

  1. Tampere University
  2. ORCID-iD
  3. Google Scholar
  4. Contact me

Publications

Vesa Välimäki, Antti Kivijärvi, Sanna Aaltonen (2020) The links between structural and social marginalisation - social relations of young Finnish adults not in employment or education. Journal of Youth Studies, 23(10): 1347–1365. (doi, pdf)

Vesa Välimäki, Sanna Aaltonen, Antti Kivijärvi (2020) Nuorten palvelut yksinäisyyden lievittäjinä? Kohdennetun nuorisotyön piirissä olevien nuorten aikuisten ja ammattilaisten näkemysten tarkastelua. Nuorisotutkimus, 38(2): 22–36. (pdf)

Antti Kivijärvi, Sanna Aaltonen, Vesa Välimäki (2019) The feasibility of an online discussion group as a component of targeted youth work in Finland. Children and Youth Services Review, 105, 104411. (doi, pdf)

Vesa Välimäki, Mette Ranta, Henrietta Grönlund, Niina Junttila, Anne Birgitta Pessi (2018) Yksin yliopistokaupungissa: Opiskelijoiden yksinäisyyskokemukset elämänkulun tutkimusperinteen näkökulmasta. Nuorisotutkimus, 36(3): 38–56. (pdf)

Hanna-Mari Husu, Vesa Välimäki (2017) Staying inside: Social Withdrawal of the Young, Finnish Hikikomori. Journal of Youth Studies, 20(5): 605–621. (doi, pdf)